Skip to the content

Explore the powerful features of 5DAYS platform

Drag-and-drop-editing


Creating templates was never so easy with our reusable objects and elements

Intuitive form builders


No instruction needed for effective use of our platform features

Native mobile app and responsive dashboards


Gives you all information at glance available from any mobile device

Custom workflows


Import and export data, documents and Excel files to your workflow

Easy integration


Integrate different API’s to strengthen and accelerate
your development workflow

Document creator


Generate, manage and share different documents for multiple contractors using predefined tokens for client details

6 reasons to use 5DAYS

6 reasons to use 5DAYS

Time to market

start using your platform in weeks, not months

1

Custom made solution

each element is defined and designed by you

2

Affordable

efficient and quick delivery=low development cost

3

Easily adaptable components

just drag & drop what you need

4

Scalable anytime

change it as much as you wish

5

Available anywhere

native app responsive on mobile devices from day 1

6

Contact us! We'd love to hear from you

Write to us at the address: kontakt@5days.pl
or
Fill in the contact form
This field is required
This field is required
Invalid address

Thank you!

Your message has been sent. We will contact you soon.

This website uses cookies.

Learn more here

Polityka prywatności

Informacje ogólne
1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://5days.pl/.
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: 5Days Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulica Piękna 23e/3, 50-506 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000812476, NIP 899-287-11-90.
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@5days.com.
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

a. prowadzenie newslettera,
b. obsługa zapytań przez formularz,
c. prezentacja oferty lub informacji.
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora,
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczka).

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
1. Miejsca wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji poprzez szyfrowanie połączenia - HTTPS. Dzięki temu dane osobowe wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
4. O innych elementach bezpieczeństwa serwisu oraz o zgodności z RODO można zapoznać się w dokumencie informacyjnym o przetwarzaniu danych osobowych.
Hosting
1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: https://azure.microsoft.com.
2. Lokalizacja geograficzna serwerów oraz kopii zapasowych znajduje się w Europie.
3. Dane rejestrowe firmy hostingowej: Microsoft Corporation (z siedzibą w USA), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Federal Tax Identification Number: 91-1144442.
4. Pod adresem https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
Dotyczy to takich grup odbiorców:

a. firma hostingowa,
b. operatorzy pocztowi,
c. operatorzy poczty elektronicznej,
d. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony,
e. kontrahenci realizujący usługi informatyczne.
2. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

a. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania,

e. oraz przenoszenia danych.
4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt "Hosting" wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
7. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
8. Z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych w przypadku realizacji usługi formularza kontaktowego można zapoznać się w dokumencie „Przetwarzanie danych osobowych - informacja dla kontrahentów”.

Informacje w formularzach
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu handlowego lub rejestracji w newsletter. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
Logi Administratora
1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem i obsługi incydentów bezpieczeństwa. Istotne techniki marketingowe
1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Z informacjami dot. plików cookies można zapoznać się w dokumencie „Polityka ciasteczek”.

 

Polityka ciasteczek

1. Niniejsza polityka ciasteczek dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://5days.com.
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: 5Days Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulica Piękna 23e/3, 50-506 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000812476, NIP 899-287-11-90
3. Poprzez ciasteczka, czyli pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. 5Days Sp. z o.o. nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
5. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. 5Days Sp. z o.o. wykorzystuje te pliki do:

a. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, np. język strony,
b. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

6. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
7. 5Days Sp. z o.o. współpracuje z Google Analytics - serwisem zewnętrznym, który może zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika. Wykonywane jest to w celu zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
8. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
9. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
10. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
11. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.